Moderno startade som en ekonomisk förening 1990. Vi möttes då och diskuterade TID i alla dess former. Vi skrev program TimeRuler som beskriver och rullar tiden.

Nu startar vi olika verksamheter inom Moderno.

               

Kontakt med oss

 

Moderno mat

 

Moderno hus

 

Moderno ekonomistöd

 

Moderno IT

Moderno tid: rullning, schema, tillsammans

               

Vi donerar till Farmen Tchads försöksgård

                                             

Länkar om tiden:

Klockmuséet i Klaipeda, Litauen

Tidsverkstaden

Klart

Gerlesborg Väder