Beskrivning av quipo

Rullning av tiden för samåkning ...