Quipo.

På Paracas-halvön utanför Peru hade indianerna för 2000 år sedan ett system för att med hjälp av snören och knutar hålla reda på sin handel, sin bokföring och sina resurser. Det var färgerna, mönstren, knutarnas utformning och framför all knutarnas placering som var bärare av informationen. Etnologerna antar att hela samhällens resursflöden är beskrivna i olika Quipon, varav vissa är mycket omfattande och beskriver händelser över flera årtionden.

Snörerna eller trådarna hade olika färger. De vävdes och flätades i varierande mönster. Knutarna var av många slag och ibland knöts nya snören in i en knut. Dessa till synes fritt ihopsatta snören, trådar och band kunde verkligen beskriva hela samhällen från stora krigsbyten ner till en liten sandal. Idag kan vi matematiskt bevisa att varje knut betyder ett bestämt tal och att uppbyggnaden av en Quipo är logisk. Däremot vet vi inte exakt vad Quipon kunde berätta för Peru’s indianer.

Quipo en förebild för TimeRuler.

Process, resurs, material och administrativa flöden beskrivs i olika IT-system och informationen användes för planering, operativa aktiviteter och uppföljning.

För brukaren skall det visa sig vid användningen av bildskärm eller andra media.

För systembyggaren visar det sig genom att hon/han kan göra IT-utformningen så att brukarna blir nöjda.

Erfarenheterna från system och personer i olika branscher och en i flera år pågående teoretisk diskussion har givit oss en enkel modell, med tre jämställda delar.


GROUP ENTITY TIME

 

GROUP (träd)

Gruppering av tider och entiteter finns det behov av i många olika sammanhang. Vi använder den mest använda formen i windows. Alla är ju vana vid trädstrukturen för att hitta sina filer.

Exempel:

Sängarna på en sal;

Medlemmarna i en familj;

Anställda på en avdelning;

Totala arbetstiden (normaltid + övertid + arbete under jour - frånvaro)

Totala träningstiden

etc

ENTITY (noder eller aktiviteter)

Något eller någon är ofta de verkliga objekten som det finns behov av att beskriva i IT-systemet.

Exempel:

Sängarna,

Mamma, Pappa, Moster Elsa, Kjell och Rune,

De anställda personerna,

Röntgen, undersökning, operation,

Normaltid, övertid, arbete under jour, frånvaro,

Jogging, styrka, promenader, spinning mm

etc

TIME

Tiden är i modellen jämställd med entity och group. Alla händelser/aktiviteter kan placeras in i tiden. På en tänkt tidsaxel som beskrivs av kalendariska och andra regler.

Exempel:

belagd tid (på en sal)

arbetstid, övertid, jour, beredskap, ledighet, semester, ...

operationsschema

tid för röntgen

etc